2016./2017. m. g.

RIEBIŅU NOVADA

RUŠONAS PAMATSKOLAS

LĪDZPĀRVALDES SASTĀVS.

2016./2017.mācību gads

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Joma, kurā darbojas

1.

Igors Ragačs

9.kl.

Skolas prezidents

2.

Agita Bolgova

8.kl.

Kultūra, protokolists.

3.

Elizabete Abzalone

7.kl.

Sports, disciplīna.

4.

Rinalds Sondors

9.kl.

Sports, disciplīna.

5.

Ieva Kalvāne

9.kl.

Izglītība un kultūra.

6.

Zaiga Kalvāne

6.kl.

Sports.

7.

Amanda Reča

5.kl.

Izglītība.

 

05.09.2016.

Skolēnu līdzpārvaldes skolotājs-konsultants       J.Šelegoviča