2014./2015. m. g.

RIEBIŅU NOVADA
RUŠONAS PAMATSKOLAS
LĪDZPĀRVALDES  SASTĀVS.
2014./2015.mācību gads

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Joma, kurā darbojas

1.

 Karīna Kolesnikova

9.kl.

Skolas prezidents

2.

 Olita Pastare

8.kl.

Kultūra, protokolists.

3.

 Katrīna Kovaļova

8.kl.

Sports.

4.

 Māris Fedotovs

8.kl.

Prezidenta vietnieks, sports.

5.

 Ieva Kalvāne

7.kl.

Izglītība un kultūra.

6.

 Agita Bolgova

6.kl.

Sports.

7.

 Una Kraupša

6.kl.

Izglītība.

 

01.09.2014.

Skolēnu līdzpārvaldes skolotājs-konsultants J.Šelegoviča

 

Šeit var apskatīt skolēnu līdzpārvaldes darba plānu 2014./2015.m.g.