Skolas darba plānojumi

Skolas attīstības plāns 2015.-2018.gadam.

Skolas ārpusstundu pasākumu plāns

Skolēnu līdzpārvaldes darba plāns

Skolas padomes darba plāns

Skolēnu atbalsta personāla darba plāni

MK galvenie uzdevumi

MK darba plāns 1.pusgads

MK darba plāns 2.pusgads

Pirmsskolas darba plāns

Pulciņu nodarbību plānojums 2019./2020.m.g.