Skolotāji

Skolas direktore:

Janīna Šelegoviča

 

Skolotāji:                                                   

 Janīna Šelegoviča - bioloģija                                                            

 Valentīna Jubele - matemātika, fizika, ķimija, inženierzinības

 Inta Dumbrovska - latviešu valoda, literatūra

 Ināra Reča - Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības

 Aira Gribonika - Upeniece - mūzika

 Kristina Mežiniece -  angļu valoda

 Gunārs Vjakse - dizains un tehnoloģijas

 Iveta Casno - sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla, bibliotekāre

 Silvija Šuksta - sākumskolas skolotāja, dizains un tehnoloģijas, matemātika

Jana Baško - sākumskolas skolotāja, dabaszinības   

 Inta Kalvāne -   sākumskolas skolotāja

Sandra Lune - krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture

Arturs Livmans - sports un veselība

Pirmskolas grupa:

Līga Sunepa – pirmskolas skolotāja

Inga Kinaša – pirmskolas skolotāja

Lāsma Caune – pirmskolas skolotāja

Rita Grebeža – pirmskolas skolotāja palīgs

Marija Caune – pirmskolas skolotāja palīgs

Atbalsta personāls:

Natālija Rinča – psihologs

Anita Prikule – logopēds