Skolotāji

Skolas direktore:

 

Janīna Šeļegoviča

 

Skolotāji:                                                   

 Janīna Šeļegoviča - bioloģija, dabaszinības                                                               

 Valentīna Jubele - matemātika, fizika, ķimija

 Anita Prikule - latviešu valoda, literatūra, kristīgā mācība

 Ilgvars Kalvāns - sports, informātika

 Ināra Reča - Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības

Solvita Ķibere - mūzika, angļu valoda

 Gunārs Vjakse - mājturība un tehnoloģijas(kokapstrāde un metālapstrāde)

 Iveta Casno - sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla, bibliotekāre

 Silvija Šuksta - sākumskolas skolotāja, mājturība un tehnoloģijas (tekstilapstrāde), matemātika

Jana Baško - sākumskolas skolotāja, dabaszinības   

 Inta Kalvāne -   sākumskolas skolotāja, ētika

Sandra Lune - krievu valoda

Inta Dombrovska  -  latviešu valoda, literatūra

Aira Gribonika-Upeniece - vokālā ansambļa vadītāja

Pirmskolas grupa:

Līga Sunepa – pirmskolas skolotāja

Inga Kinaša – pirmskolas skolotāja

Inta Dumbrovska – pirmskolas skolotāja

Lāsma Caune – pirmskolas skolotāja

Ināra Reča – pirmskolas skolotāja

Rita Grebeža – pirmskolas skolotāja palīgs

Marija Caune – pirmskolas skolotāja palīgs

Atbalsta personāls:

Natālija Rivža – psihologs

Jeļena Puzaka – logopēds