Valodu dienas skolā

17.10.2019, 16:17

“Valoda ir tauta. Valoda ir vēsture.

Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.”

/J. Klīdzējs/

Šogad Valodu dienu pasākumā Rušonas pamatskolā erudīcijas spēlē piedalījās arī Priežmales pamatskolas audzēkņi.

Spraigā un draudzīgā gaisotnē ātri aizritēja laiks, tuvāk iepazīstot gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodu.

Pasākuma dalībniekiem nācās iejusties aktieru lomās, atveidojot dažādus literāro darbu fragmentus pantonīmā.

Skolēni strādāja jauktās komandās, tāpēc tuvāk iepazinās, mērojās spēkiem, palīdzēja cits citam.

Tā bija pirmā tikšanās starp skolām, bet ne pēdējā, jo šis pasākums vienoja, radās jauni draugi, veidojās domu grupas.

Fotogalerija