Valodu nedēļa

31.01.2023, 15:28

     Lai aktualizētu valodu apguves svarīgo nozīmi starppriekšmetu saiknes nodrošināšanā, skolā tika organizēta Valodu nedēļa.

     Nedēļas laikā gan mācību stundās, gan ārpusklases pasākumos skolēni varēja demonstrēt savu valodu apguves kompetenci.

     Viens no šādiem pasākumiem bija glītās rakstīšanas konkurss, kurā tika pārbaudīta 5.- 9. klašu skolēnu rakstu kultūra un pareizrakstība gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. Labākie darbi tika demonstrēti izstādē un to autori saņēma pārsteiguma balvas.

      Valodu nedēļas  noslēgumā visi 5.- 9. klašu skolēni pulcējās svinību zālē, lai piedalītos komandu konkursā. Konkursa žūrija vērtēja komandu sagatavotos mājas darbus - visās trīs valodās sagatavoto izrādi “Trīs sivēntiņi”, kā arī komandu sniegumu tulkošanā, krustvārdu mīklu minēšanā un valodas prasmju lietošanā, pildot atjautības uzdevumus.

      Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti komandu konkursa uzvarētāji. Visiem bija patiess prieks par patīkami un lietderīgi pavadīto laiku.

      Zināt valodas ir stilīgi!

Fotogalerija