Tikšanās ar NVA Preiļu filiāles karjeras konsultanti

19.10.2022, 13:38

19. oktobrī karjeras nedēļas ietvaros notika 7.- 9. klašu tikšanās ar NVA Preiļu filiāles karjeras konsultanti I. Putāni.

Viņa iepazīstināja ar sevi un savu darbību. Skolēni, konsultanta vadībā, veica sevis izpēti caur testiem – par svarīgākajām darba vērtībām, darba vidi. Katrs izpētīja savas intereses un uzzināja jomas, kas piesaista. Izskatīja izglītības iespējas šajās jomās pēc 9. un 12. klases beigšanas. Skolēni iepazinās ar pieprasītākajām profesijām mūsdienās.

Tikšanās bija interesanta un vērtīga.

Fotogalerija