Zinību diena

01.09.2022, 17:51

Es dodos pa saulainu ceļu

Līdz pirmajam septembrim skolā.

Šis saulainais septembra rīts

Ir zelta saulstaros tīts.

Pirmā septembra rīts skolas aktu zālē pulcēja priekpilnos skolēnus ar krāšņajiem ziedu pušķiem un satrauktos vecākus. Devītā klase palīdzēja zālē ienākt pirmklasniekiem, kuri nedroši un bikli uzsāka skolas gaitas.Nedaudz nobijušies, tomēr zinātkāri klases audzinātājas Intas Kalvānes pavadībā godpilni ieņēma savas vietas un atbildēja uz skolas direktores jautājumiem.

Ar uzmundrinošu uzrunu klātesošos sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska.

Svētku dalībniekus ar skanīgām dziesmām iepriecināja 4.klases skolniece Liāna Neicgale un skolotāja Aira Gribonika-Upeniece. Mūs pārsteidza sunīša Rekša ierašanās, kurš uzsāka izzinošu sarunu ar klātesošajiem. Visi ļāvās draiskulībām un aktivitātēm sunīša Rekša pavadībā. Skanot zvanam, skolēni devās uz pirmo klases stundu. Vecāki ar skolas direktori zālē pārrunāja 2022./2023.m.g. aktualitātes.

Uz radošu un veiksmīgu sadarbību!

Fotogalerija