"Lasītāju klubiņš"

27.05.2022, 22:15

2021./2022. m. g. II semestra noslēgumā “Lasītāju klubiņš” izvērtē savu veikumu. Visi desmit klubiņa lasītāji ir bijuši čakli, jo kopā esam izlasījuši 78 grāmatas. Iepazinuši dažādu autoru darbus, latviešu tautas pasakas un dzeju. Nemanot pusgada laikā esam uzlabojuši lasītprasmi, paplašinājuši vārdu krājumu un tēlaino domāšanu, radoši darbojoties. Gandarījumu sagādāja kopā būšana un kvalitatīvi pavadītais brīvais laiks.

Saulainu vasaru un interesanti aizaujošu lasītprieku!

Fotogalerija