Izlaidums

09.06.2017, 16:51

9. jūnijā Rušonas pamatskolā notika 22. izlaidums. Šogad apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma seši mūsu skolas audzēkņi. Skolas zālē bija sapulcējusies kupla radu un draugu saime, visi varēja gan apsveikt absolventus, gan baudīt jauko, gaviļniekiem veltīto, koncertu.

Sveikt absolventus izlaidumā bija ieradies arī Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Sirsnīgus ceļavārdus saviem skolēniem veltīja arī direktore, klases audzinātāja Sandra Lune, sākumskolas skolotāja Jana Baško un pirmsskolas audzinātājas Līga Sunepa un Inga Kinaša. Arī no skolēnu vecāku puses izskanēja laba vēlējumi skolu beigušajiem bērniem.

Pēc svinīgā pasākuma visi devās skolas pagalmā, lai fotouzņēmumos iemūžinātu jaukos mirkļus.

Pēc neilga laika savus nākotnes sapņus absolventi rakstīja uz lapām, kuras kopā ar svētku laternām, tumsai iestājoties, svinīgi pacēlās gaisā. Tālāk sekoja skolēnu vecāku sarūpēta ballīte, kur kopīgās dejās, spēlēs un rotaļās piedalījās absolventi, skolotāji un ciemiņi .

Lai absolventiem izdodas piepildīt savus nākotnes sapņus, turpinot izglītību izvēlētajās mācību iestādēs!

Fotogalerija