Izstāde KC

19.09.2019, 12:23

Rušonas KC izglītojamajiem bija iespēja apskatīties unikālos klūdziņu sienu dekorus, ko veidojis mākslinieks Antons Salītis.

Šī izstāde mūs rosināja ieskatīties latviešu tautas mākslā, saprast zīmju valodu un savu tautu, tās pastāvēšanas stipros pamatus gadsimtu ritumā. Cik daudz varam uzzināt! Iedziļinoties mākslas darbos mums pavērās brīnišķa pasaule. Paldies māksliniekam Antonam Salītim par brīnišķīgo mākslas darbu izstādi.

Fotogalerija