Noslēdzot mācību gadu

29.05.2019, 15:43

Sporta diena šogad skolā noritēja īpašā gaisotnē – orientēšanās sacensībās kopā ar ciemiņiem no Galēnu pamatskolas, kuri pie mums bija ieradušies, spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem. Taču izrādījās, ka šoreiz lietus nevis traucēja, bet palīdzēja. Vispārējai jautrībai skolas zālē risinājās īpašas dambretes turnīrs. Lietū arī sacensību solis kļuva straujāks, bet mazais jumtiņš rotaļlaukumā pulcēja kuplu desiņu cepēju saimi.

          Pēc sacensībām un nelielas atpūtas notika uzvarētāju apbalvošana skolas zālē. Visiem bija prieks par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī jauniegūtajiem draugiem. Arī ciemiņi atzinīgi novērtēja pasākumu.

          Pavadījuši ciemiņus, mēs pievērsāmies mācību gada rezultātiem. Kā ierasts, tika apbalvoti skolēni, kuru vidējais vērtējums mācību priekšmetos nav mazāks par 7 ballēm. Suminājām arī skolnieci, kurai šajā mācību gadā nebija neviena kavējuma. Smaids rotāja arī skolotāju sejas, viņus priecēja darba rezultāti un dāvanā saņemtie košie lietussargi. Pēc spraigā darbā pavadītā mācību gada visi varēs baudīt vasaru un krāt spēkus jaunam darba cēlienam.

Fotogalerija