Svētrīts

20.12.2019, 12:09

“Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg,

Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet.

Un lai baltos cilvēkos baltas domas dzimst,

Un lai baltās darbdienās balti svētki ir.”

                                                /I. Ziedonis/

 

Dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretī kādam baltam klusumam – tāds bija svētrīts mūsu skolā. Pasākuma dalībniekus priecēja ar mīlestību un sirsnību sagatavotie priekšnesumi, kā arī priestera Daumanta Abricka apsveikuma runa.

Pēc tam sekoja direktores Janīnas Šelegovičas uzruna, kurā viņa pateicās skolēniem un pedagogiem par ieguldīto darbu zināšanu apguvē, kā arī skolēnu vecākiem par sniegto atbalstu. Pēc tradīcijas tika apbalvoti TOP 10 uzvarētāji: 1. – 3. klašu grupā Arsēnijs un Lauris, 4. – 9. klašu grupā Daniela, Samanta, Pēteris, Kristiāns, Kitija, Patrīcija, Svetlana, Nikita, Adriana un Antoņina.

Paldies ikvienam – skolēnam, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem, kurš ar savu darbu radīja svētku izjūtu sev un citiem. Šis ir laiks, kad atveram sirdis mīlestībai. Cerams, ka šajā Ziemassvētku laikā gūtās izjūtas – sirds siltumu, gaismu un mīlestību – spēsim saglabāt visa mācību gada garumā!

Fotogalerija