Projekts

30.11.2018, 15:58

Jau otro gadu Rušonas pamatskolā tiek realizēts projekts SAM 8.3.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta ietvaros notiek gan lasītprasmes nodarbības, gan ārpusstundu pasākumi. 19.oktobrī tika rīkota izstāde "Rokrakstiņš", kuras mērķis bija attīstīt un radīt motivāciju uzlabot bērnu rokraksta kultūru, popularizēt un aktualizēt rokraksta formu - vēstule. Vispirms katrā klasē notika glītrakstīšanas konkurss, kurā piedalījās 1. - 9. klašu skolēni. Labākie darbi tika izvirzīti izstādei un saņēma uzslavas rakstus.

30.novembrī notika skaļās lasīšanas konkurss, kura mērķis bija rosināt skolēnu interesi par lasīšanu balsī, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksts izpratnes iemaņas. Dalībniekiem vajadzēja izvēlēties savam vecumam un interesēm atbilstošu grāmatu, atrast fragmentu un iemācīties to lasīt 3 minūšu apjomā. Pirms lasīšanas vajadzēja īsi pastāstīt, kāpēc ir izvēlēta tieši šī grāmata. Konkursā piedalījās 1. - 6. klašu skolēni. Katrā klasē tika noteikts labākais - lasīšanas čempions. Tie bija Lauma Bogdanova 1.kl., Liene Denisova 2.kl., Ralfs Vdovins 3.kl., Patrīcija Draboviča 4.kl. Savukārt 5.klases Adriana Lune un 6.klases Marta Jokste Kraupša tika izvirzītas novada skaļās lasīšanas konkursam.

Skolēniem nodarbībās ir iespēja pedagoga vadībā strādāt pie lasītprasmes un teksta izpratnes uzlabošanas. Nodarbības apmeklē skolēni no 1. - 6. klasei.

Fotogalerija