Olimpiskā diena 2019

20.09.2019, 16:38

Olimpiskā diena 2019

Viena no “Olimpiskās dienas 2019” 768 norises vietām visā Latvijā bija arī Rušonas pamatskola.

Pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

Izstāde KC

19.09.2019, 12:23

Izstāde KC

Rušonas KC izglītojamajiem bija iespēja apskatīties unikālos klūdziņu sienu dekorus, ko veidojis mākslinieks Antons Salītis.

Es un mana drošība

18.09.2019, 12:26

Es un mana drošība

Cik jauki ir rotaļājoties mācīties, just saules maigos pieskārienus, priecāties par dabas brīnišķīgajām veltēm un ik mirkli justies drošībā! Taču par savu drošību jāmācās rūpēties pašam.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

05.09.2019, 13:50

Rušonas pamatskolā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības.
Šajā mācību gadā mūsu skolā projektā ir iesaistīti un atbalsts tiek sniegts 12 izglītojamiem no 5. līdz 9. klasei. Tiek sniegtas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir grūtības apgūt mācību vielu. Izglītojamiem arī tiek sniegts pedagogu konsultatīvais atbalsts un konsultācijas pie psihologa. Vairāk par projektu lasiet ŠEIT.

Zinību diena

02.09.2019, 11:40

Zinību diena

Koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras, sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju, stāsta, ka septembris ir klāt. Klāt jaunais mācību gads - jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

01.01.1970, 03:00

01.01.1970, 03:00

01.01.1970, 03:00

01.01.1970, 03:00

01.01.1970, 03:00

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vecākas ziņas